Armada incauta 3 toneladas de salmón desde embarcación en Quellón